Algemene voorwaarden

Reserveren:

 • Per reserveringsformulier, via e-mail of telefonisch.
 • Opties: het is mogelijk een optie te nemen op een datum. Deze blijft staan tot er een derde partij zich aanmeldt. Koken-op-maat neemt dan contact op en zal de keuze bieden aan de eerste partij.

Betalen:

 • Bij voorkeur per factuur achteraf of contant op de dag zelf.
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Annuleren: 

 • Tot 2 weken voor aanvang, kosteloos.
 • Vanaf 1 week voor aanvang zijn de kosten 50%.
 • Vanaf 48 uur voor aanvang wordt 75 % in rekening gebracht.
 • Vanaf 24 uur voor aanvang wordt 100 % in rekening gebracht.

Wijzigen aantal deelnemers:

 • Uiterlijk een week voor aanvang workshop opgeven. De dag voorafgaande aan de workshop kan het aantal deelnemers nog gewijzigd worden. Bij minder deelnemers wordt het afgesproken aantal deelnemers in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid:

 • Deelname aan de activiteiten door Koken-op-maat aangeboden, vallen onder eigen verantwoordelijkheid.

Koken-op-maat

Peter Kaptein